Sponsor kuruluşlarımızdan gelen yoğun talepler ve dövizdeki son gelişmeleri de dikkate  alarak,Yönetim Kurulumuz kongre ücretlerimizi bundan sonra TL olarak uygulamaya karar vermiştir.  MESTED olarak kendi adımıza yurt içi kongrelerimizde € fiyat uygulamasını sonlandırdığımızı değerli hekimlerimiz ve sponsor kuruluşlarımıza duyururuz…

KONGRELERİMİZ

 1. ÇAĞRI

  Sürekli Tıp Eğitimi (STE), hekimlerin resmi yeterliklerini aldıktan sonra, kendilerini yenilemek üzere aldıkları her türlü eğitimi kapsar. Diğer bir deyiİle, mezuniyet sonrası alınan her türlü eğitimden oluşur. Sürekli tıp eğitiminin başlıca amacı, hekimlerin klinik uygulamalarını geliştirmek, sürekli gelişen tıpta ortaya çıkan yenilikleri günlük uygulamaya aktarmaktır. Dolayısıyla, sürekli tıp eğitimi verilirken, özellikle iki konu göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan birincisi, uygulamaya dönük olması gerekliliği; ikincisi de, bu eğitimi alacak kişilerin en sonunda kendi kendilerini geliştirmeye istekli olmalarının sağlanmasıdır. Gerçekte bu iki yaklaşım birbirini besler yaklaşımlardır. Şöyle ki, bir hekim aldığı eğitimden, klinik uygulamasında ne denli işine yarayacak bilgiler edindiğini görürse, bu tür eğitimlere katılmaya ve aldığı bilgileri daha sonra uygulamaya geçirmeye o denli istekli olur. Dolayısıyla, bu tür eğitimler yalnızca bilgi kazandırmaya değil, beceri kazandırmaya da yönelik eğitimler olmak durumundadır.

  Hekimlerin klinik uygulama tutumlarını değiştirmeleri için üç koşuldan birinin gerçekleşmesi gerektiği düşünülmektedir. Bunlardan birincisi “birikim oluşması”dır. Belirli bir eşik üstü bilimsel kanıt birikirse, hekim klinik yaklaşımını değiştirebilmektedir. Bekleneceği üzere, bu eşik hekimden hekime değişebilmektedir. İkincisi, “çatışma oluşması”dır. Hekim, ancak giderek zorda kaldığını görünce klinik yaklaşımını değiştirmektedir. Üçüncüsü ise “süreklilik”tir. Bilim dünyasında olup bitenlere duyarlı olan hekimler sürekli olarak kendilerini güncelleme gereksinimi duyarlar. Bu hekimler, “Ben yapıyorum, oluyor…” demeden, kanıta dayalı verilere sürekli ulaşmaya çalışan, sürekli kendini yenileyen, edindiği yeni bilgi ve becerileri de uygulamaya geçiren hekimlerdir.

  Birinci Basamakta Sürekli Tıp Eğitimi Kongresi, bu gerekliliklerin bir sonucu olarak düzenlenmektedir. Bu kongrenin amacı, hekimlerin kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda, konunun uzmanlarından eğitim almalarıdır.

  Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU

  Kongre Başkanı

MESTED

21_yil-web

MESTED 21 yıldan beri, her yıl 1000’in üzerinde hekime, mezuniyet sonrası tıp eğitimi çerçevesinde eğitim programları düzenlemektedir. Üyelerine ve katılımcılarına tıp kitapları sağlamaktadır. Birçok öğrenciye eğitim ve kitap bursu vermektedir. Ayrıca kongrelere kendi imkanlarıyla katılmak isteyen hekimlere kongre katılım bursu vermektedir.

Fotoğraflar